Gülten Akın – Şiirin anası folklora nasıl bakıyordu?

Gülten Akın – Şiirin anası folklora nasıl bakıyordu?

Gülten Akın, dünyaya toplumcu pencereden bakan, İkinci Yeni'nin imgesel imkânlarını kullanan ve kadın duyarlılığını şiirine taşımayı başarmış bir şair. Cemal Süreya’nın da tanımladığı gibi bir “ümmüşşiir”, yani şiirin anası… Peki, o folklora nasıl bakıyordu? Sanatın işlevi olduğuna inanıyor muydu? Doç. Dr. Emel Koşar yazdı.