Emin Emrah Danış

Emin Emrah Danış Emin Emrah Danış - Gas&Power Enerji Uzmanı Lisans ve yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Enerji piyasaları, enerji ekonomisi, enerji politikaları ve jeopolitiği, boru hatları, doğal gaz ve LNG piyasaları, Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği üzerine çalışıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerjide dönüşümü, yenilenebilir-fosil entegrasyonu ve elektrik piyasaları üzerine de çalışmalar yürütüyor. Ulusal ve uluslararası gazete ve TV’lerde çok sayıda röportaj ve analizi yayınlandı.

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi

Send this to a friend