Ahmet Yusuf Özdemir – Akademisyen. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Programı’nda hazırladığı “Hasan el-Benna'dan Muhammed Mursi'ye Mısır'da Müslüman Kardeşler'in Siyaset Tecrübesi” başlıklı teziyle tamamlamış. Kahire'de Arapça eğitimi almış. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programında doktora adayı olarak çalışıyor. Araştırma alanları arasında Yabancı Savaşçılar, Savaş Gönüllüleri, İç Savaşlar ve Ulusaşırı İslami Hareketler bulunuyor.

YAZARA AİT MAKALELER: