Ali Semin - Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Halen aynı bölümünde doktora tez çalışmalarına devam ediyor. Semin, 1998-2001 yılları arasında Irak’ta farklı medya kuruluşlarında görev aldıktan sonra lisans eğitimi sürecinde Politik Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (POLSAR) Ortadoğu Çalışma Masası’nda çalıştı. 2009-2010 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün Ortadoğu-Afrika Masasında analist olarak görev yaptı. Mart 2011’de BİLGESAM Ortadoğu Araştırmaları Uzmanı olarak başlamış olduğu görevine, 1 Eylül 2015 tarihinden beri Araştırma Koordinatörü olarak devam ediyor. Ali Semin’in temel çalışma alanları: Ortadoğu siyaseti, Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Ortadoğu’da etnik ve mezhepsel çatışmalar, Ortadoğu enerji politikaları.

YAZARA AİT MAKALELER: