Anna Maria Beylunioğlu, profesyonel şeflik eğitimi de almış bir sosyal bilimcidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra doktora eğitimini İtalya’nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nün Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde tamamladı. Dr. Beylunioğlu, din-devlet işleri, din özgürlüğü ve Türkiyeli dini azınlıklar alanlarında iki kitap, çeşitli kitap bölümleri, dergi makaleleri ve fikir yazılarının da dahil olduğu geniş çapta yayınlar yaptı. Ayrıca, yemeğin sosyal hayatın farklı alanlarının sembolik temsil kaynağı olduğu düşüncesine sıkıca bağlı kalarak, mutfak sanatları ve yemek kültürü gibi alanlarda değer yaratmak için daha önce aldığı mutfak eğitimi ile akademik tecrübesini bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, bir süre Suriyeli mültecilerin gıda yoluyla topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan bir sivil toplum girişimine gönüllü olarak katkı sunan Beylunioğlu, yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleler kaleme alıyor (bunlardan bazılarına www.mutfaktakiakademisyen.com web sitesinden ulaşılabilir) ve İstanbul MEF Üniversitesi’nde "Yemek, Siyaset ve Toplum" ve “Din, Siyaset ve Toplum” dersleri veriyor. Beylunioğlu son olarak Aralık 2020’de meslektaşı Dr. Özgür Kaymak ile istos yayınevi tarafından basılan ““Kısmet Tabii...” İstanbul’un Rum, Yahudi ve Ermeni Toplumlarında Karma Evlilikler” başlıklı kitabı kaleme aldı.

YAZARA AİT MAKALELER: