AŞKIN İNCİ SÖKMEN – Akademisyen. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında, “Orta Doğu’da Sınır Aşan Sular” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm programında 2012 yılında hazırladığı “İdeolojik Boyutu İle PKK Terör Örgütü” isimli tez çalışması ile “doktor” unvanı, Ocak 2018 tarihinden itibaren de Doçent unvanını kazandı. 2013 yılından itibaren İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. 2013-2015 yılları arasında Deniz Harp Okulu Uluslararası İlişkiler bölümünde de dersler veren Sökmen, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nda, 1999-2001 yılları arasında Uluslararası İlişkiler uzmanı olarak çalıştı. 1999 BM Cenevre-Pekin +5 Kadın Toplantısı’na Başbakanlık tarafından görevlendirilen NGO temsilcisi ve 1999 İstanbul AGİT toplantılarına NGO temsilcisi olarak katıldı. 2000-2001 yılları arasında Washington’da NGO temsilcisi olarak Türk Dış Politikası konusunda çalışmalar yaptı. Almanya’da Friedrich Naumann Foundation tarafından düzenlenen, “İnsan Hakları Eğitimi”ne” katıldı. Doç. Dr. Sökmen’in ilgi alanları uluslararası güvenlik, terörizm ve terörizmle mücadele, ulusal savunma ve yeni teknolojiler, uzay güvenliği, kamu diplomasisi, kadın teröristler ve kadın - silahlı çatışmaları olup, bu alanlara yönelik makaleleri, kimi Türkçe ve İngilizce kitaplarda ise yazdığı bölümler bulunuyor.

YAZARA AİT MAKALELER: