AB mülteciler için verdiği sözleri ne kadar tuttu?

AB mülteciler için verdiği sözleri ne kadar tuttu?

AB - Türkiye Mülteci Mutabakatı'ndaki sözler ne kadar tutuldu? Tarafların beklentileri ne derecede karşılandı? Mutabakatı eleştirenler haklı çıktı mı? AB fonları nereye harcanıyor?