Doç. Dr. Başak Yavçan - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi. Son dönemdeki çalışmaları, Suriyeli sığınmacılar ve yerli halk arasındaki ilişkiler, eğitim, istihdam, yerel yönetim ve sosyal boyutlarıyla Türkiye'nin entegrasyon politikaları üzerine yoğunlaşmış olan Yavçan, anket, deney, odak grupları, derinlemesine mülakatlar ve içerik analizi gibi yöntemler kullanarak, karşılaştırmalı siyasal davranış, gruplararası ilişkiler ve kamu oyu, göçmen uyum tutumları, Avrupa Birliği şüpheciliği ve medya çerçevelemesinin kamuoyu üzerine etkisi üzerine çalışmalar yaptı. 2003'de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans, 2006 yılında Pittsburgh Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Karşılaştırmalı Siyaset alanında yüksek lisans ve 2011'de yine aynı üniversiteden Siyaset Bilimi doktora derecesini aldı. Michigan Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Üniversitelerarası Konsorsiyumu, New York Universitesi ve Northwestern Üniversitesi Buffett Enstitüsü, Keyman Modern Türkiye Çalışmaları’nda misafir araştırmacılık yaptı.

YAZARA AİT MAKALELER: