Doç. Dr. Bilgin Güngör - İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimi gördü. Aynı üniversiteye bağlı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2017'den itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta… Journal of Turkish Studies, Türkiyat Mecmuası, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Çanakkale Araştırmaları, Humanitas, Littera Turca, Kültür Araştırmaları gibi hakemli-bilimsel ve Varlık, Hece Öykü, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Patika, Şiiri Özlüyorum, Mühür gibi popüler edebiyat dergilerinde 70'i aşkın makale yayımladı. Yayımlanmış kitapları ise şöyle: Edebiyat Eleştirisi: Kuram-Uygulama (Şule Yayınları, 2015), Mikro Eleştiri: Kuram-Uygulama (Ed., Roza Yayınevi, 2017), Yabancının Aşina Sesi: Yusuf Atılgan (Mühür Kitaplığı, 2018), Postkolonyalizm ve Edebiyat: Türk Edebiyatında Sömürgeciliğe Bakış (Hece Yayınları, 2018), Anlatıyı "Yapı"dan Okumak: Çağdaş Türk Roman ve Hikâyesinin Yapısı (Paradigma Akademi, 2018), "Görünüş"e Bakarken: Todorov Yapısalcılığı Ekseninde Edebî Eser Çözümlemeleri (Paradigma Akademi, 2019), İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci'nin Aşk-ı Atik/Büyük Baba Piyesleri (Paradigma Akademi, 2019), Emperyalizm ve Edebiyat (Paradigma Akademi, 2020), Tozlu Zaman Perdesinin Arkasında / Zeli Osman Özen'in Piyesleri (Paradigma Akademi, 2020), Sanaldan Estetiğe / Türk Edebiyatında Sosyal Medya (Paradigma Akademi, 2021)

YAZARA AİT MAKALELER: