Burcu Balçık

Prof. Dr. Burcu Balçık – Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini Washington Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Northwestern Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak, HEC Montreal'de misafir profesör olarak görev yaptı. Temel araştırma ilgi alanları insani yardım lojistiği ve afet yönetimidir. Analitik yöntemler (matematiksel modelleme, optimizasyon, simülasyon) kullanarak sosyal faydaya odaklanan organizasyonların ve sistemlerin performansını iyileştirmeye odaklanır. Projelerinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Çalışmaları Production and Operations Management, Transportation Science, IISE Transactions gibi alanının prestijli dergilerinde yayınlanmıştır. Dr. Balçık, Transportation Science dergisinin Yardımcı Editörüdür. Ayrıca Production and Operations Management, Transportation Research Part E, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Sustainability Analytics and Modeling ve Journal of Business Logistics dergilerinin Yayın Kurullarında yer almaktadır. Dr. Balçık, INFORMS Kamu Sektörü Yöneylem Araştırması (PSOR) ve EURO İnsani Yardım Operasyonları Çalışma Grubu (EURO-HOpe) dahil olmak üzere profesyonel topluluklarda birçok lider rol üstlenmiştir. Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (BAGEP 2014) almıştır.

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi