Yeni veriler ve farklı bir deprem senaryosu: Marmara’yı ne bekliyor?

Yeni veriler ve farklı bir deprem senaryosu: Marmara’yı ne bekliyor?

Türkiye hangi deprem senaryolarıyla karşı karşıya? Deprem tehlikesi nasıl tespit edilir? Hangi parametre göz ardı ediliyor? Türkiye’nin neresi riskli, neresi değil? Tarihsel depremleri hesaba katmak geleceğimiz için neden önemli?