Prof. Dr. Cenk Yaltırak - Halen Marmara Denizi 3 boyutlu fay sistemi, Orta ve Kuzey Ege'nin tektonik yapısı ve Doğu Akdeniz'in tektoniği hakkında üç araştırmayı sürdürüyor. 1987’de Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında İTÜ’de Jeoloji Mühendisi olarak lisans eğitimini, ardından da İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Deniz jeolojisi ve tektonik alanında araştırmalar yapan Yaltırak, konusuyla ilgili çeşitli yurt dışı görevlerinde bulundu ve çeşitli üniversitelere davet edildi. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Temmuz 2014’ten bu yana profesör olarak görevine devam eden Yaltırak’ın çok sayıda yerli ve yabancı hakemli dergide yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunuyor. 2003’te bir yıl içinde en çok uluslararası düzeyde yayın yapan araştırmacılar arasına giren Yaltırak, Üniversite Özel Yayın Teşvik Ödülü aldı. 2002 yılında doktora öğrencisi olduğu Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü tarafından TÜBİTAK Teşvik Ödülü için önerilen Yaltırak, 2003’te bu ödüle, “Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Ege, Marmara Denizi ve çevresindeki tektonik evrimi” konusunda uluslararası üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle layık görülen ilk doktora öncesi bilim insanı oldu.

YAZARA AİT MAKALELER: