Dr. Deniz Altay Baykan - Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Öğretim Üyesi. Baykan, ODTÜ’te Şehir Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını (kentsel coğrafya alanında) Fransa’da tamamladı. Çalışmalarını kentsel coğrafya, kentsel sosyoloji, kadın çalışmaları konularında sürdürüyor, ayrıca Birleşmiş Milletler ve yerel yönetimlere projeler ve danışmanlık yapıyor. Meslek odaları ve sivil girişimlerin çalışmalarında gönüllü olarak görev alıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: