Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, avukat ve arabulucu. 2006’dan beri çalıştığı İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi dönem başkanı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sertifika programlarına katıldı. Çeşitli internet sitelerinde ve dergilerde yazıları yayınlanıyor. Gayrimenkul, miras ve boşanma davalarında avukatlık ve iş hukukunda uzman arabuluculuk görevlerinin yanı sıra medyada programlara, üniversiteler ve okullarda panellere katılıyor; hayvan hakları alanında hukuki bilgilendirmeler yapıyor, hayvan hakları alanında farkındalık yaratmak için çalışma ve projeler içinde yer alıyor, Merkez tarafından şikayetçisi oldukları ya da müdahil olunan hayvan hak ihlallerine ilişkin davalarda hayvanlar adına hukuki mücadele veriyor.  

YAZARA AİT MAKALELER: