Doç. Dr. Derya Gül Ünlü - İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde Çift Anadal yaptı.. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doktora programından “Kişilerarası İletişim Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Kimliğine İlişkin Kalıpyargıların Belirlenmesi” başlıklı doktora teziyle Doktor unvanını aldı. Aynı zamanda doktora tezini yazarken Portekiz’deki Nova de Lisboa Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Kişilerarası iletişim sürecinde toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı ayrımcılık, toplumsal cinsiyet kimliği kalıpyargıları, dijital iletişim ve dijital ebeveynlik konuları üzerine çalışan Derya Gül Ünlü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı’nda görev yapıyor. 2017 yılında Londra’da düzenlenen 6th International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences isimli uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü alan yazar, 2018 yılından bu yana Communication Institute of Greece üyesidir.

YAZARA AİT MAKALELER: