Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak görev yapıyor. Doktorasını “Federalism and Conflict Management: The Cases of Nigeria and South Africa” başlıklı tezi ile tamamlayan Eyrice Tepeciklioğlu, doktora sonrası araştırmalarını 2014-2015 yılları arasında Cape Town Üniversitesi’nin Afrika Araştırmaları Merkezi’nde gerçekleştirdi. Türk Dış Politikasında Afrika: Temel Dinamikler, Fırsatlar ve Engeller (Nobel Yayıncılık, 2019) başlıklı kitabın yazarı olan Dr. EYRİCE TEPECİKLİOĞLU’nun Turkey in Africa: A New Emerging Power? (Routledge, 2021) Dünya Siyasetinde Afrika 6 (Nobel Yayıncılık, 2020), Dünya Siyasetinde Afrika 7: Türkiye’nin Afrika Ülkeleri ile İlişkileri – Süreç, Kısıtlar, Olası Çözümler (Nobel Yayıncılık, 2021) ve Afrika Yıllığı 2021 (YTB, 2022) başlıklı ortak edite kitapları bulunuyor. Bu kitaplar dışında yaklaşık 30 adet ulusal/uluslararası makalesi ve kitap bölümü var, 60’ı aşkın konferans veya seminere konuşmacı ya da davetli konuşmacı olarak katıldı. Başlıca çalışma alanları Afrika siyaseti, Türkiye-Afrika ilişkileri, büyük güçler ve Afrika ve Uluslararası İlişkiler kuramlarıdır.

YAZARA AİT MAKALELER: