Prof. Dr. Ergün Öztürk, 1969 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programından 1992 yılında mezun oldu. 1993-1997 yıllarında öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansa başladı ve 1998 yılında Eğitim fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. “İlkokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Eleştirel Düşünce Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla Yüksek lisansını tamamladı. “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla Doktorasını Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Öztürk, 2015 yılında Doçent olarak Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 2020 yılında Profesör unvanını aldı. Hâlen Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Temel Eğitim Bölüm başkanı olarak görevine devam etmektedir.

YAZARA AİT MAKALELER: