Esat Arslan

Esat Arslan – 1999'da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Lisans eğitiminde matematik, fizik, iktisat ve edebiyat bölümlerinden dersler aldı; felsefe, ilahiyat ve toplumsal düşünce konularında yoğun bir biçimde okumalar yaptı. 2004 yılında Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü'ne, Aydınlanmacı Bir İslam Düşünürü olarak tanıttığı Bediüzzaman'ın Cumhuriyet öncesi toplumsal ve fıkhi/hukuksal düşüncesi üzerine tezini verdi. Endülüs'te Raks, Marx’ın Simiti, Beyaz Kale, Şeriat Mekke'de Tamamlandı ve Kara Kitap kitaplarının yazarı.

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi