Göç konusunda risk nasıl fırsata çevrilebilir?

Göç konusunda risk nasıl fırsata çevrilebilir?

Bugün Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü, tarihin bir döneminde göçmen olan insanlar veya onlarla akrabalık bağı kurmuş bireylerden oluşuyor. Araştırmalar göç edenlerin %80’inin gittikleri ülkede kalıcı olduğunu gösteriyor. Türkiye, bütüncül bir göç politikası için hangi adımları atmalı?