Dr. Fatih Sütcü - İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsünde ve İnşaat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Betonarme Yapılar ve Sönümleyicilerle Depreme Karşı Güvenli Yapıların Tasarımı konularında Lisans ve Lisansüstü seviyede dersler veriyor. YTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans ve İTÜ Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimlerinden sonra Japonya’da bulunan Tohoku Üniversitesi’nde “İleri Yapı Teknolojileri ile Depreme Dayanıklı Tasarım: Sönümleyici Tasarımı” konusunda doktora çalışmasını tamamladı. Sonrasında Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde davetli öğretim üyesi olarak sönümleyiciler ve izolatörler konusundaki çalışmasını sürdürdü. Halen depreme karşı yenilikçi güçlendirme yöntemleri ve deprem yalıtımı (sismik izolasyon) konularında, uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştirilen deneysel ve sayısal araştırma projelerini yürütüyor.

YAZARA AİT MAKALELER: