Haydar Oruç - 25 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yüzer ve kıyı birliklerinde görev yaptıktan sonra 2014 yılında istekle emekliye ayrıldı. Akabinde Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Ortadoğu Çalışmaları doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi esnasında enstitünün İsrail masasında araştırmacı olarak görev yaptı, bu süre zarfında “Türkiye Ortadoğu Çalışmaları” dergisinin editör yardımcılığı görevini yürüttü. Ekim 2019- Mayıs 2021 tarihleri arasında ORSAM’da Filistin/İsrail Çalışmaları uzmanı olarak görev yaptı, aynı zamanda Ortadoğu Etütleri dergisinin de editörlüğünü de üstlendi. Çalışma alanları; Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail'de toplum ve siyaset, İsrail'in bölgesel/küresel ilişkileri ve dış politika yapımı, enerji ve güvenlik politikaları ile İsrail-Filistin çatışması ve barış çalışmaları olup, aynı zamanda Doğu Akdeniz, göç ve mülteci sorunları, insan hakları hukuku, insani yardım ve kültürel diplomasi konularında çalışmalar yapıyor. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri, farklı kitap projelerinde bölümleri ve akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor. 2016 yılından itibaren düzenli olarak Ortadoğu Yıllığı ve Türk Dış Politikası Yıllığı’nın İsrail bölümlerini kaleme aldı. Bunlara ilave olarak, özellikle Ortadoğu, İsrail-Filistin ve Doğu Akdeniz konularında olmak üzere, ulusal ve uluslararası platformlarda Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çalışmaları bulunuyor. Halihazırda DOAJ’ın Türkiye kaynaklı dergiler bölümünde sorumlu editörlük ve Crossref’de Türkiye elçiliği görevini sürdürüyor.

YAZARA AİT MAKALELER: