Prof. Dr. İnci Çınarlı – Prof. Çınarlı 1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Çınarlı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Prof.Dr. Çınarlı, aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı ve ardından 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalından doktor unvanını aldı. 2004 yılında Doçent ve 2017 yılında da Profesör unvanını alan Çınarlı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde "stratejik iletişim", "sağlık iletişimi", "kriz ve risk iletişimi yönetimi", "halkla ilişkiler kuramları ve modelleri" ile doktora düzeyinde "korku kültürü, risk toplumu ve medya" konularında dersler veriyor. Çınarlı’nın çalışma alanları ile ilgili uluslararası ve ulusal çapta yayınlanmış çeşitli kitapları, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve konferans tebliğleri bulunuyor. Prof. Dr. İnci Çınarlı, 1994 yılından bu yana görev yapmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne 2017-2021 yılları arasında Dekanlık görevinde bulundu. Çınarlı, halen GSÜ İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: