Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi - Felsefeci, akademisyen ve yazar. 4 Ekim 1936'da İstanbul’da doğdu. 1954’te girdiği İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nden 1959’da mezun oldu. 1965’te hazırladığı “Schopenhauer ve Nietzsche’de İnsan Problemi” adlı çalışma ile doktorasını tamamladı. 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Latince dersleri verdi. 1968’de Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü’ne geçti ve henüz asistanken felsefe bölümünü kurdu. 1970’te “İnsan Felsefesi Bakımından Değer Problemi” adlı teziyle doçent, 1978'de ise “Aristoteles’in Ousia’sı ve Substans Kavramı” adlı çalışmasıyla profesör oldu. 1974 yılı başlarında Ankara’da kurulan Felsefe Kurumu Derneği’nin kurulmasına öncülük etti. 1982’de Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, 1988’de genel sekreterliğine, 1998’de başkanlığına seçildi. Başta Goethe Madalyası olmak üzere birçok uluslararası ödül kazandı. 2003 yılında düzenlenen 21. Dünya Felsefe Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasına öncülük etti. Başlıca eserleri: “Perdenin Arkası” (1962, şiir); “Max Scheler ve Nietzsche’de Trajik” (1965), “Nietzsche ve İnsan” (1966), “Schopenhauer ve İnsan” (1967), “Etik” (1977), “Sanata Felsefeyle Bakmak” (1980), “Yüzyılımızda İnsan Felsefesi - Takiyettin Mengüşoğlu’nun Anısına” (1997) Başlıca çevirileri: “Pratik Aklın Eleştirisi” (Kant, 1980), “Ahlâk Metafizjğinin Temellendirilmesi” (Kant, 1981), “Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena” (Kant, 1983)

YAZARA AİT MAKALELER: