İsmail Çoktan - Lisans eğitimi Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde tamamladı. Çeşitli kurumlarda gazetecilik ve mütercimlik yapan Çoktan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini sürdürüyor. Çoktan'ın Ortadoğu hakkındaki analizleri çeşitli basın kuruluşları ve ORSAM, ORDAF gibi stratejik araştırma merkezlerinde yayınlanıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: