Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu – 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Bâbıâli Yangınları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri adlı teziyle Yakınçağ Tarihi’nde doktora eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 2013 yılında Marmara Üniversitesi’ne atandı. Halen bu üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. İstanbul yangınları ve itfaiye teşkilatı, şehirleşme, bayındırlık faaliyetleri, gündelik hayatın değişimi, Osmanlı/Türk modernleşmesi, eğitim tarihi ve kültür tarihi konularında çalışmaktadır. Sivas’ın tarihi ve kültürüyle ilgili yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 2019 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin Bilimsel Telif Eser Ödülü’ne (TÜBA-TESEP) layık görülmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır: İsmail Hakkı Paşa’nın Sivas Valiliği ve İlk Ermeni Olayları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008; Bin Yılın Çayı: Osmanlı’da Çay ve Çayhane Kültürü, Kapı Yayınları, İstanbul 2012; Turkish Coffee, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013 (Sabri Koz ile birlikte); Türk Kahvesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2015 (Sabri Koz ile birlikte); Kahramanı Yaratmak, Timaş Yayınları, İstanbul 2018; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Muhafazakârlık ve Modernlik Bağlamında İstanbul’un Sokak Köpekleri, Kapı Yayınları, İstanbul 2022; Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Karikatürlerde İstanbul’un Sokak Köpekleri, İBB Yayınları, İstanbul 2022. Descartes, Usul Hakkında Nutuk, çev. İbrahim Edhem Mesud (haz. Ali Utku-K. KUZUCU), Çizgi Yayınevi, Konya 2005; Topluma Hizmet Uygulamaları, (ed. K. KUZUCU-S. T. Kamer), Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2010.

YAZARA AİT MAKALELER: