Mehmet Hasgüler

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler - KKTC Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi ve YÖDAK Başkan Yardımcısı olarak olarak görev yapıyor. 1998 yılında Ankara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler doktorasını tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2001-2015 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak çalıştı, dersler verdi. Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap, makale ve kitap bölümü yazarlığı var. Kitaplarından bazıları şunlar: Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü: Kavramlar, Kurumlar, Aktörler (Alfa Yayınları, 2018), Devletlerarası ve Hükümetler-dışı Uluslararası Örgütler: Tarihçe, Organlar, Belgeler, Politikalar (M. Bülent Uludağ ile birlikte, Alfa Yayınları, 7. Baskı, 2018), Ada Kronikleri (Galeri Kültür Yayınları, 2016), Kıbrıs’ta Kimlik ve Değişim: Post Annan Sürecinde Ada (Murat Özkaleli ile birlikte, Alfa Yayınları, 2011), Uluslararası İzolasyonlar (Okan Şafaklı ve Murat Özkaleli ile birlikte, Alfa Yayınları, 2011), Kıbrıslılık (Agora Kitaplığı, 2008)

YAZARA AİT MAKALELER: