Türkçenin yaşadığımız çağ ile sınavı

Türkçenin yaşadığımız çağ ile sınavı

Bunca yıllık geçmişine rağmen Türkçe, hemen hemen her vesileyle tartışılıyor. Üzerinde uzlaşılmış bir imlâ kılavuzunun olmadığı, yabancı dil istilasına uğradığı, yazıldığı gibi okunup okunmadığı, çeviride yetersiz kaldığı ve daha fazlası konuşuluyor hep. Bu, neden böyle? Doğrusu ne? Mehmet Osman Toklu yazdı.