Prof. Dr. Mutlu Binark - Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de tamamladı. 1999 yılında “İletişim” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi'nde doktora saha çalışması için Japon Hükümeti bursuyla, Aarhus Üniversitesi ve Odense Üniversitesi'nde ise Danimarka Hükümeti ve TUBA bursuyla doktora sonrası çalışmalarda bulundu. Binark aynı zamanda Alternatif Bilişim Derneği'nin üyesi, 2017 Temmuz ayından bu yana Moment Dergi'nin Editörlüğünü yürütüyor. 2018 yılında Busan University of Foreign Studies'de (Busan, Güney Kore) Kore hükümetinin yaratıcı endüstri ve kültür politikaları üzerine 6 ay süre ile araştırma amaçlı konuk araştırmacı olarak bulundu. 2020 yılında Unesco Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komisyonu’nun üyeliğine seçildi. 2020 Temmuz ayından bu yana (Arun, Özsoy, Kandemir ve Şahinkaya ile) Tübitak Sobag 120k613 no’lu “Covid 19 Sürecinde Yaşlıların Enformasyon Arayışı ve Değerlendirmesi” konulu araştırma projesini yürütüyor. Çalışma alanlarını iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, eleştirel medya okuryazarlığı, yeni iletişim teknolojileri/yeni medya, kültür politikaları ve yaratıcı endüstriler oluşturuyor. Aynı zamanda www.yenimedya.wordpress.com ve www.dijitaloyunkulturu.wordpress.com bloglarının yazarıdır.

YAZARA AİT MAKALELER: