Prof. Dr. Necdet Neydim – Şair, yazar, çevirmen ve akademisyen. 1955 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiş. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümü'nden mezun olmuş. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda görev yapıyor. Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği (ÇİKEDAD) ile Çocuk Araştırmaları Merkezi’nin (ÇAM) kurucu başkanı, Çocuk Hakları Koalisyonu ve Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu’nun kurucu üyesi. Bertholt Brecht, Peter Härtling, Günter Grass, Erich Kästner, Janosch gibi yazarların yapıtlarını dilimize kazandırmakla birlikte, çevirilerinin yanı sıra çocuk edebiyatı üzerine kuramsal çalışmaları da sürdürüyor. Bu alandaki belli başlı kitapları şunlar: Çocuk ve Edebiyat (2000), Çeviri Çocuk Edebiyatı (2003), Genç Kız Edebiyatı (2005), İlköğretimde Çocuk Edebiyatı (2007).

YAZARA AİT MAKALELER: