Oğuz Karayemiş - 1990 yılında Akhisar’da doğdu. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olup, hâlâ aynı bölümde politika felsefesi ve ontoloji alanında, ekonomi ile ekolojinin problemlerini birleştiren doktorasını yazmaya devam ediyor. Çalışma alanları arasında yeni metafizik, Marksizm, semiyotik, bilim ve teknoloji bulunuyor. Dijital ve matbu çeşitli mecralarda makale düzeyinde birçok yazı yazmış ve çeviri yapmıştır. Graham Harman’ın Nesne Yönelimli Ontoloji (Tellekt Yay.) kitabını tercümesi geçen yıl yayımlandı. Ayrıca William James’in Radikal Ampirizm Üzerine Denemeler, Herbert Marcuse’nin Akıl ve Devrim, yine Graham Harman’ın Sanat ve Nesneler kitaplarını tercümeleri yayıma hazırlanıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: