Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Yüksek lisansını ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nden, Doçentliğini ve Profesörlüğünü Yıldız teknik Üniversitesi’nden alan Oktav, Turkey in the 21st Century (Ashgate, 2011), Limits of Relations with the West: Turkey Syria and Iran (Beta Yayınevi, 2008), The Changing Dynamics of the Arab Gulf and Saudi Arabia-US-Iran Relations (Beta Yayınevi 2011) başlıklı kitapların yazarıdır. Çok sayıda kitabın editörlüğünü yapan Oktav, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük özel ödülünü almıştır. 2011’de YÖK bursuyla Cambridge Üniversitesi’nde ve 2013 yılında TUBİTAK bursuyla St. Andrews Üniversitesi’nde araştırmacı olarak, İngiltere ve İskoçya’da bulunmuştur.

YAZARA AİT MAKALELER: