1991 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimi 11 farklı okulda tamamladı. 2010-2012 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne transfer oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Bölümleri’nde çift anadal yaparak 2016 yılında mezun oldu. Nisan 2018’de ERG Eğitim Gözlemevi’nde araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in koordinatörlüğünü yaptı. Korlu’nun çalışma alanları eğitimin yönetişimi ve finansmanı, ölçme ve değerlendirme sistemleri, özel öğretim, eğitim verisi analizi, veri okuryazarlığı, eğitim-sosyal politika ilişkisi ve karşılaştırmalı eğitim politikalarıdır. ERG’deki çalışmalarının yanı sıra Korlu, siyaset bilimi, felsefe ve kültür-sanatın birbirleriyle ilişkileri üzerine deneme yazıları yazar.

YAZARA AİT MAKALELER: