Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca - 2003 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansını, 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 2012 yılında Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih alanında doçentliğini alan Karaca, Uzakdoğu bölgesi, Güvenlik, enerji, Türk Dış Politikası alanlarında çalışmalar yapıyor. Karaca’nın 2’si ders kitabı, 2’si tek yazarlı, 4’ü editoryal olmak üzere 8 kitabı ve çalışma alanlarıyla ilgili birçok bilimsel makalesi bulunuyor. Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı olan Karaca, 2018 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler öğretim üyeliğinin yanı sıra üniversitenin lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevini yürütüyor.

YAZARA AİT MAKALELER: