Modern zamanlarda dindar yaşamlar

Modern zamanlarda dindar yaşamlar

Modern hayat ve dinî pratikler birbirleriyle nasıl örtüşebilir, din ve modernizm birbirinin karşıtı mı? Kurumsal din nedir? Seküler Müslüman olur mu? Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün yazdı.