Prof. Dr. Sefa Bulut - Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. A.B.D.’de Oklahoma State Üniversitesi’nde mastır ve doktora çalışmalarını tamamladı. Mezun olduğu üniversitede Çok Kültürlülük Araştırma ve Değerlendirme biriminde ve Oklahoma Eyalet Bakanlığı ARGE biriminde araştırmacı olarak çalıştı. Amerikan Kızılhaç’ı Afet ve Travma Biriminde görev yaptı. Türkiye’ye döndüğünde, GATA Rehabilitasyon Biriminde travma psikolog olarak çalıştı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 15 yıl görev yaptı, burada Anabilim Dalı Başkanlığı, Erasmus ve Farabi koordinatörlükleri görevlerinde bulundu. Mobbingle Mücadele Derneği’nin kurucu üyeleri arasındadır. Pek çok sivil toplum kuruluşuna gönüllü olarak katkı verdi. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümünde çalışmaktadır. Çalışma alanları, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve bozukluğu, akran zorbalığı, okulda şiddet, mobbing ve gerontolojidir. Çocuk ve veli eğitimine büyük önem vermektedir. Okullarda seminer ve eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Çocukların gerçek ortamlarda sosyalleşmeleri gerektiği inanmaktadır. Prof. Dr. Sefa Bulut pek çok ulusal ve uluslararası derginin yayın kurulunda editör ve yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Yayın ve çalışmaları farklı kurumlar tarafından ödüllendirilmiştir.

YAZARA AİT MAKALELER: