Doç. Dr. Servet Birgin İritaş - Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıp ve Hukuk’un kesişim noktası olan Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çalışmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Hukuk bölümünde ön lisans, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri-Adli Tıp Anabilim Dalında Toksikoloji eğitimini tamamladı, aynı alanda Doçent oldu. 20 yıl Adli Tıp Kurumunda çalıştı, halen Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında Başkan Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Adli Tıp ve Adli Toksikoloji başta olmak üzere; Kimyasal maddeler, uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcılar, klinik-çevresel ve endüstriyel toksikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel makale, sözlü ve yazılı sunum, konuşma ve kitap bölümleri yayınlandı. Devam eden bilimsel çalışmaları ile birlikte Tıp ve Hukuk Fakültelerinde Adli Tıp, Adli Bilimler ve Toksikoloji dersleri anlatıyor. Dr. İritaş, Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) kurucu yönetim kurulu üyesi (www.gonder.org.tr), Endüstriyel Toksikoloji Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi (www.etok.org), Türk Toksikoloji Derneği üyesi (www.turktox.org.tr) ve Ankara Tabip Odası üyesi.

YAZARA AİT MAKALELER: