Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz - 2002 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı sene Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında, Ege Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini “Çokuluslu Şirketlerin Uluslararası Aktörler Olarak Siyasi ve Ekonomik Rolleri” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi, AB Çalışmaları alanında, 2011 yılında “Tony Blair Döneminde İngiltere’nin Transatlantik İlişkilerinin Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi” başlıklı doktora tez çalışmasıyla tamamladı. Doçent Doktor Sinem Ü. Kocamaz, halen Ege Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Doç. Dr. Sinem Ü. Kocamaz, Avrupa Birliği, transatlantik ilişkiler, uluslararası örgütler ve uluslararası güvenlik alanlarında çalışıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: