Prof. Dr. Türel Özkul - Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi. Hayvan Refahı, Hayvan Hakları, İnsan Hayvan Etkileşimi, Hayvan Destekli Terapiler alanlarında araştırma projeleri ve bilimsel yayınları bulunuyor. Hayvan Refahı Derneği ve İnsan Hayvan Etkileşimi Derneği kurucu üyesidir. Colorado State Üniversitesinde Prof. Dr. Bernard Rollin’le Veteriner Hekimliği Etiği ve Bilim Etiği alanında, Missouri Üniversitesinde Prof. Dr. Rebecca Johnson ve Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi “Well-Being for Symbiosis” laboratuarında Dr. Naoko Koda ile Hayvan Destekli Aktivite ve Terapiler alanında misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Empati: Soru ve Cevaplarla İnsan Hayvan Etkileşimi kitabının yazarıdır.

YAZARA AİT MAKALELER: