Doç. Dr. Ü. Gülsüm Polat - Lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 2002 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih anabilim dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim dalında doktoraya başladı. Doktora eğitimiyle birlikte Gazi Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi olarak görevlendirildi. Doktora eğitimi sırasında 2008 ve 2010’da TÜBİTAK VE YÖK bursiyeri olarak İngiltere’de Cambridge University, Newnham College, The Skilliter Centre for Ottoman Studies bünyesinde davetli-misafir araştırmacı olarak bulundu. The National Archive (Kew-Londra), Cambridge University Library, Churchill College Archive, Oxford University, St. Antony’s College Middle East Centre Archive’de araştırmalar yaptı. Türkiye’de ise ATASE ve Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi araştırmaları neticesinde Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Mısır’a Yönelik Strateji ve Faaliyetleri başlıklı doktora tezini 2011 yılında tamamladı. 2012 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Yardımcı doçent olarak atandı. 2017 yılında dosya ve sözlü sınavında başarılı bulunarak Doçent oldu. 2021 yılı Mart ayından itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde Doçent Doktor olarak görev yapıyor. I. Dünya Savaşı ve imparatorluğun son döneminde Türk-Arap ilişkileri üzerine çalışıyor. Osmanlı Devleti ve İngiltere Ekseninde I. Dünya Savaşı Yıllarında Mısır, ATAM Yay., Ankara 2015, Türk-Arap ilişkileri, Eski Eyaletler Yeni Komşulara Dönüşürken 1914-1923, Kronik Kitap, İstanbul 2019, Kanal Harekatları, Hazırlık-Harekat-Netice, Selenge Yay., İstanbul 2021 isimli kitapları ve sahasıyla ilgili çeşitli dergilerde yayınlanmış kitap bölümleri, uluslar arası, ulusal statüde makaleleri ve ansiklopedi maddeleri bulunuyor. Evli ve Zeynep Begüm’ün annesi.

YAZARA AİT MAKALELER: