Veysel Donbaz – Asurolog (asiriyolog) ve Sümerolog, müzeci, çevirmen… 12 Aralık 1939’da Bekili’de (Denizli) doğdu. Bugün ölü dil olarak kabul edilen Sümerce, Akadca, Asurca, Babilce ve Hititçe bilen ender kişilerden biri. Karikatürist olarak da tanınıyor. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1958'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Sümeroloji bölümüne burslu kaydoldu. Bölümün tek öğrencisi olarak öğrenimini 1962'de tamamladı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne tayin edildi. Öğretimi esnasında Sümeroloji ve Akad çalışmaları ile ünlü Kemal Balkan, Emin Bilgiç; Hititoloji alanında uzman Sedat Alp ile çalıştı. Mezun olduktan kısa bir süre sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalışmaya başladı. 1972'de başuzman oldu ve 2004 yılında burada emekliye ayrıldı.

YAZARA AİT MAKALELER: