Zehra Aydın İşcan

Zehra Aydın İşcan - Zehra Aydın İşcan, Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi’nde araştırmacıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Aydın İşcan, hemen o yıl aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde Yüksek Lisansına başlamıştır. Aydın İşcan, 2020 yılında “Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Yöntemlerle Çözümü: Galtung Modellemesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Yine 2020 yılında Marmara üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasına başlayan Aydın İşcan, “Uluslararası Hukukta Çatışmaların Barışçıl Yöntemlerle Çözümü: Müzmin Sosyal Çatışma Teorisi Çerçevesinde Bir İnceleme” başlıklı tezini yazmaktadır. 2017 yılında bir düşünce kuruluşunda uzman olarak çalışan Aydın İşcan, 2020 yılından beri DİPAM’da çeşitli projeler içerisinde bulunmuş ve yönetmiştir. Uluslararası hukuk ve barış çalışmaları alanları başta olmak üzere bugüne kadar 3 kitap bölümü ve 5 bildirisi bulunan Aydın İşcan, 15 civarında projede koordinasyon/yönetici görevinde bulunmuştur.

YAZARA AİT MAKALELER: