Prof. Dr. Ali Ergur - 1966 yılında Atina’da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1989’da lisans, aynı üniversitede Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında 1992’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı’ndan 1997 yılında mezun oldu. 1990-2000 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne 2000 yılında yardımcı doçent olarak geçti. Aynı kurumda doçent (2003) ve profesör (2010) unvanlarını aldı. İletişim sosyolojisi, teknoloji, sanal gerçeklik, gözetim, tüketim, sanayi-sonrası toplum, ekonomik seçkinler, kültür sosyolojisi, müzik sosyolojisi alanlarında bilimsel çalışmalar yürütmüştür. 1998 yılından başlayarak müzik üzerine denemeler ve akademik çalışmalar yayınladı. Müzik yazıları düzenli olarak Hayalet Gemi, Andante, Opus dergilerinde ve tekil olarak çeşitli mecralarda yayınlandı. Mayıs 2014’ten bu yana Sanattan Yansımalar sanat portalında Sesin İzi başlıklı köşesinde müzik denemeleri yazmaktadır. Ayrıca müzik alanında uluslararası akademik yayınları da vardır. Yayınlanmış birçok bilimsel makalesinin yanı sıra sekiz kitabın yazarı ve editörüdür: Portedeki Hayalet. Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler, Bağlam, İstanbul, 2002; Görkemli Unutuş. Toplumsal Belleğin Kıvrımlarında Dumlupınar Faciası, Bağlam, İstanbul, 2006; Le Technocentrisme. Promesses et menaces de l’ère informatique, L’Harmattan, Paris, 2009; Müzikli Aklın Defteri. Toplumbilimsel İzdüşümler, Pan, İstanbul, 2009; Buruk Şenlik, Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Phoenix Yayınları, Ankara, 2016. Musikinin Asrî Prensi Ali Rifat Çağatay, Gece Yayınları, Ankara, 2017 (Nilgün Doğrusöz’le birlikte). Ses ile Yankı Arasında, Raskolnikov Kitap, Denizli, 2020; Ateş ve İhanet, COVID Kliniğinde Sağlık Çalışanlarının Deneyimi, Raskolnikov Kitap, Denizli, 2020. Ali Ergur, bugüne kadar Marmara, Galatasaray, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Erciyes ve Anadolu üniversitelerinde, Harp Akademileri’nde çeşitli dersler vermiştir. Halen Galatasaray Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’nda müzik sosyolojisi dersleri vermektedir.

YAZARA AİT MAKALELER: