Ya bölgesel planlama ya da yaşanmaz şehirler

Ya bölgesel planlama ya da yaşanmaz şehirler

Yalnızca depreme değil, yeni dünya düzeninin getirdiği her türlü beklenmedik koşula dayanıklı bölgeler nasıl planlanmalı? İstanbul için ne yapmalı? Bölge planlamanın ana ilkeleri ne olmalı? Prof. Dr. Ayda Eraydın yazdı.