Prof. Dr. Ayda Eraydın - Prof. Dr. Ayda Eraydın Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden emekli olup, halen bu bölümde ders vermeye devam etmektedir. Ayda Eraydın 1986-2018 yılları ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, 1978-86 yılları arasında Devlet Planlama Teşiklatında görev yapmıştır. 1999 yılında Institute of Developing Economies’de (Tokyo) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. İlgi alanları arasında Bölge Planlama; Yerel ekonomik Gelişme; Kümelenme; Kentsel bölgeler; Sanayi coğrafyası; Kentsel ve bölgesel gelişme; ve Planlama kuramları yer almaktadır. Eraydın’ın 5’i uluslararası yayınevleri, 18’i yurt içinde yayınlanmış kitabı, 30’u yurtdışındaki hakemli dergilerde, 21 tanesi yurtdışında kitap bölümü olarak yayınlanan çalışması ile yurt içi ve dışında yayınlanan 85’in üzerinde makalesi bulunmaktadır. Uluslararası fonlarla desteklenen projelerde yöneticilik yanı sıra, çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren Eraydın, Türkiye’de gerçekleştirilen çeşitli Bölge Planlama projeleri ve TUBİTAK projelerinde de yer almıştır.

YAZARA AİT MAKALELER: