Burcu Belli1987 İstanbul doğumlu. Lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Tarih Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. Harvard’a CMES’te ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Geç dönem Osmanlı Devleti’nde marjinal özneler ile devlet ilişkilerini araştırıyor. II. Abdülhamid Dönemi’nde akıl hastalığı ve psikiyatri ve kayıtlı kadın fuhşu üzerine tezler yazdı, bu alanda yayınlanmış kitapları ve makaleleri var. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Psikoloji Tarihi, Toplumsal Cinsiyet Tarihi gibi dersler veriyor. Aynı üniversitede ikinci yüksek lisansını Psikoloji Bölümü’nde yapıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: