Dr. Dicle Korkmaz- Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi. Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1997 yılında tamamladı. 2002 yılında London School of Economics and Political Science’da Avrupa Çalışmaları alanında ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde AT-Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 2016 yılında Tampere Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamladı. University of Tampere ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nce yürütülen ve Academy of Finland, AB-Ufuk 2020, Stiftung Mercator tarafından desteklenen projelerde çalıştı. Doktora çalışması sırasında, The George Washington University, Institute for European, Russian and Eurasian Studies’de, doktora sonrasinda ise The Oxford Institute for Energy Studies`de misafir araştırmacı olarak bulundu. İlgi alanı, enerji güvenliği, iklim değişikliği, Türkiye-AB ilişkileri ve AB Bütünleşmesi konularını içeriyor.

YAZARA AİT MAKALELER: