Duygu Kaşdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Doktora derecesini Kanada York Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Programı’ndan aldı (2017). 2016-2017 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Co-Funded Brain Circulation Programı kapsamında İstanbul Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırmacı ve 2013-2014 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. IstanbuLab ve Transnational STS Network’ün kurucu üyesi ve Eylül 2019’dan bu yana Society for Social Studies of Science (4S) konsey üyesidir. Engaging Science, Technology, and Society dergisinin yardımcı editörü olan Kaşdoğan’ın araştırmaları bilimin demokratikleşmesi, ulusötesi işbirlikleri, afetlerin politik ekolojisi ve biyoekonomi konularına odaklanıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: