Doç. Dr. Emel Koşar

Akademisyen, şair ve yazar. 10 Haziran 1981’de Eskişehir’de doğdu. 2003'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Bâtıl İnançlar” adlı teziyle 2005’te Yüksek Lisans, “Yeni Türk Şiirinde Zaman Anlayışı (1923-1990)” adlı teziyle 2009’da Doktora eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Başlıca eserleri: “Şiire Yansıyan Zaman: Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Zaman 1923-1999” (Mühür Kitaplığı), “Sabahattin Eyüboğlu'nun Denemelerinde Sanata Bakış” (E Yayınları), “Geçmişe Açılan Kapı: Tuğrul Tanyol Sözlükleri” (Yasak Meyve Yayınları), “Keder Atlası: Seçme Şiirler” (Artshop Yayıncılık) ve “Işığın Nefesi” (Artshop Yayıncılık).

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi

Gülten Akın – Şiirin anası folklora nasıl bakıyordu?

Gülten Akın – Şiirin anası folklora nasıl bakıyordu?

Gülten Akın, dünyaya toplumcu pencereden bakan, İkinci Yeni'nin imgesel imkânlarını kullanan ve kadın duyarlılığını şiirine taşımayı başarmış bir şair. Cemal Süreya’nın da tanımladığı gibi bir “ümmüşşiir”, yani şiirin anası… Peki, o folklora nasıl bakıyordu? Sanatın işlevi olduğuna inanıyor muydu? Doç. Dr. Emel Koşar yazdı.