Emre Aydilek

Dr. Emre Aydilek - Siyaset bilimci, araştırmacı ve yazar. 1986 yılında Ankara’da doğdu. Kırıkkale Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümü lisans programını ve Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisansını bitirdi. İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Kamu Güvenlik Yönetiminde Dönüşüm” isimli tezle doktora eğitimini tamamladı. Çok sayıda bilimsel makale, bildiri, kitap bölümü bulunan ve doçentlik çalışmalarına devam eden yazar, halen Kastamonu Üniversitesi’nde görev yapıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: