Erdal GÜLER, 1989 yılında Samsun’da doğdu. 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden, 2015 yılında ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD Doktora programına girdi ve 2022 yılında “Çevre Politikası ve Yönetimi Bakımından Türkiye’de Biyokorsanlık Sorunu” adlı doktora tezi ile mezun oldu. 2016 yılından beri Bartın Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Son dönemde yoğunlaştığı alan Dünya’da ve Türkiye’de biyokorsanlık politikalarının incelenmesidir. Çevre örgütleri, çevre politikaları ve yerel yönetimler ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunuyor.

YAZARA AİT MAKALELER: