Prof. Dr. H. Hale Künüçen – Akademisyen, senarist ve program yapımcısı. Yüksek Lisans çalışmasını Anadolu Üniversitesi’nde, İki doktora çalışmasından birincisini Marmara, ikincisini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’de ilk kez “Sinemada Oyunculuk” üzerine doktora tezi yazan akademisyen oldu. Aynı zamanda, 1984-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi TV Prodüksiyon Merkezi’nde çok sayıda senaryo yazdı, televizyon program yapım-yönetiminde çalıştı. 1994 yılında yardımcı doçent, 2002’de İletişim Bilimleri doçenti, 2008’de profesör unvanını aldı. İletişim Kuramları, Türk Sinema Tarihi, Film Kuramı, Senaryo Yazımı, Film Eleştirisi ve Analizi, sinema-televizyonda oyunculuk analizleri, görselliğin etkili kullanımı konularında lisans ve lisansüstü düzeyde kuramsal-uygulamalı dersler, seminerler veren Künüçen’in iletişim bilimleri ve sinema alanında ulusal, uluslararası düzeyde basılmış 100’ün üzerinde makalesi ve çok sayıda bildirisi bulunuyor.Halen Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Künüçen’in başlıca eserleri şunlar: Genel İletişim - “Etkili İletişim”(2003-2005), Üçüncü Sinema - “Afgan Sineması”, Radyo Söyleşileri (2008), Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan - “Sinemada Oyunculuk” (2015), Bilim Yönetim Yüksek Öğretim-Kerkük’te Başlayan Bir Başarı Hikâyesi (2017), Atatürk ve İletişim -“Atatürk’ün Ulusal Sanat ve Sinema Anlayışı” (2021)

YAZARA AİT MAKALELER: