Halil Akıncı - 1945 yılında Ula'da doğmuş,1963 yılında İzmir Kolejini, 1967 yılında da Mülkiyeyi bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığına girmiştir. Bakanlıkta çeşitli düzeylerde ve Büyükelçi olarak da Slovenya, Hindistan ile Moskova'da görev yapmıştır. Bu arada NATO Uluslararası Sekretaryasında 10 yıla yakın Sovyet uzmanı olarak çalışmış, AGİT'in ilk misyonu olan Gürcistan Misyonu başkanlığını (Aralık 1992 - Mayıs 1993) yürütmüştür. 2010 yılında Türk Devlet Başkanları tarafından Türk Devletleri Teşkilatının (Türk Keneşi) kurucu genel genel sekreterliğine getirilmiş, bu görevi 2014 yılına kadar sürdürmüştür.

YAZARA AİT MAKALELER: