Harun Ünal – Mikrobölgeleme uzmanı, jeoloji mühendisi. 12 Temmuz 1986’da Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 2009’da Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapıyor. Öte yandan 2010’da sahibi olduğu Geomek Mühendislik firmasıyla birçok jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yürüttü. Uzmanlık alanı “mikrobölgeleme etüt çalışmaları”… Şu an Gaziantep ili mikrobölgeleme etüt çalışmalarını yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrollüğündeki “mekânsal planlara esas mevzuat geliştirme” işinin de yüklenicisi. Bu arada mikrobölgeleme etüt çalışmaları paralelinde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrollüğünde “Mekânsal Planlama Sürecinde Aktif Fay Zonlarının 1/100 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonu Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi” ile birlikte paleosismolojik birçok çalışmada aktif olarak yer alıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: